Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1981073 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 21:50
windows7 219989 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 21:37
windowsxp2 91896 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 20:12
windowsnt2 68091 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 21:08
windowsnt 64624 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 21:19
linux2 39148 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 19:55
macosx 34940 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 21:49
windowsvista 11273 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 13:12
linux3 9413 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 03:22
windows2k 3850 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 14:13
windows2003 3689 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 21:33
windows98 2754 Thứ bảy, 08 Tháng M. hai 2018 09:02
windows 1970 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 07:42
windows95 682 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 04:43
windowsme 411 Thứ hai, 10 Tháng M. hai 2018 15:00
windowsxp 126 Thứ năm, 06 Tháng M. hai 2018 06:53
windowsce 98 Thứ ba, 11 Tháng M. hai 2018 15:19
windowsme2 96 Chủ nhật, 09 Tháng M. hai 2018 13:23
freebsd 19 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 06:59
os22 8 Chủ nhật, 12 Tháng Sáu 2016 11:45
openbsd 2 Thứ hai, 07 Tháng Chín 2015 15:48
amiga 1 Thứ ba, 02 Tháng Một 2018 14:14